Sdílení dobré praxe a zkušeností při práci s žáky s OMJ na ZŠ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:25. 05. 2022

 
Datum: 25. května 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: online prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Klára Ptáčková, Jiřina Bartošová
Cena: zdarma

OBSAH:
: Konkretizování ústředních témat praxe vzdělávání žáků s OMJ;
: Zmapování zkušeností z praxe na školách;
: Představení kompletně zpracovaného modelu jedné školy v Praze jako příkladu dobré praxe (videoukázka) a související diskuze;
: Sdílení dobré praxe účastníků;
: Představení dílčích témat jako představení příkladů dobré praxe v regionech a související diskuze;
: Sdílení zkušeností z různých pozic vzdělávacího systému a různých regionů;
: Základní doporučení a tipy pro podporu žáků s OMJ;
: Získání praktických odkazů a materiálů pro práci se žáky s OMJ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ; je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Webinář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

Seminář je určen pedagogům, kteří mají pracovní zkušenosti s žáky s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 27638/20212-877). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkExfIK3s4hOjxHITE5gbTLJjqnC8BlrPuVCLoYqkJzZfK2Q/viewform

Seminář je realizován na základě projektu \“Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců\“ AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem webináře je seznámit účastníky s příklady dobré praxe fungování podpory žáků s OMJ a možnostmi jejich následné aplikace do praxe škol v různých regionech ČR.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:přednáška
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout