Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:30. 05. 2022

 
Datum: 30. května 2022 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy

OBSAH:
: co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ),
: principy výuky češtiny jako druhého jazyka,
: specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka,
: ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ,
: výukové aktivity a materiály a jejich využití při běžné výuce (portál http://www.inkluzivniskola.cz),
: sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMzFHJr47NeAiFmfoEKV3s_-JZapVg6S0EQcSiuD8P0j4jsA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s OMJ a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu Čj, Čjl.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:1 3590 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout