Asistent pedagoga – Studium pedagogiky 2022/23

Pořádá Služby a školení MB

Termín:na klíč
Místo konání:Středočeský
Cena:9100 Kč za celé studium

 
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění a v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP pro získání kvalifikace asistenta pedagoga dle § 20 odst. 1, písm. b), d) a f) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga
Kontaktní email:mackova@sskolemb.cz
Kontaktní tel.:+420775438671
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Poznámka:kurz bude otevřen dle zájemců a poté budou upřesněny termíny přednášek