Chůva do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Pořádá Služby a školení MB

Termín:na klíč
Cena:4950 Kč za celé studium

 
Kvalifikační zkouška
Ověřované znalosti:

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Doplňující informace:

Cíl akce:Kvalifikační zkouška
Kontaktní email:mackova@sskolemb.cz
Kontaktní tel.:+420775438671
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Poznámka:kurz bude otevřen dle zájemců a poté budou upřesněny termíny přednášek