Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. – Pedagog volného času

Pořádá Služby a školení MB

Termín:na klíč
Místo konání:Středočeský
Cena:12250 Kč za celé studium

 
Kritéria výběru účastníků

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga. Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga.
Struktura studia

MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY – 66 vyučovacích hodin
Základy obecné pedagogiky
Základy pedagogiky volného času a zážitková pedagogika
Základy sociální pedagogiky
Teorie výchovy
Základy didaktiky
MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY – 34 vyučovacích hodin
Základy pedagogické psychologie a psychologie osobnosti
Základy sociální psychologie
Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
MODUL III: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – 12 vyučovacích hodin
MODUL IV: PRÁVNÍ PŘEDPISY – 8 vyučovacích hodin

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie
Kontaktní email:medkova@sskolemb.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Poznámka:Termín začátku kurzu a jednotlivých přednášek budou ještě upřesněny.