Jak obohatit prezentaci o interaktivní prvky a zvýšit motivaci studentů (akreditace MŠMT)

Pořádá Moderní učitel

Termín:23. 11. 2022
Místo konání:Jihomoravský
Cena:1200 Kč za seminář

 
Během semináře budou nastíněny nové možnosti prezentace učiva skrze technologie. Účastník bude seznámen s aplikacemi, které jsou vhodným prostředkem pro zvýšení interaktivity prezenční i distanční výuky a zvýšení motivace studentů i vyučujících.

První část semináře je věnována motivaci studenta ke studiu a možnostem jejího pozitivního ovlivnění pomocí vhodného použití technologií a aplikací. Zmíněna bude také motivace učitele při výuce za použití technologií.

V hlavní části semináře se zaměříme na aplikaci Nearpod jako hlavní prostředek k obohacení prezentací o interaktivní prvky. Účastníci poznají aplikaci Nearpod a její možnosti nejprve z pohledu studenta. Bude jim prezentována vzorová lekce vytvořená v programu MS PowerPoint obohacená o ankety, kvízy, spojování kartiček do páru, otevřené otázky, virtuální prohlídky apod. vytvořené skrze aplikaci Nearpod. Zároveň uvidí aplikaci z pohledu vyučujícího a její možnost nahlédnout do práce studentů a okamžitě jim poskytnout zpětnou vazbu. V další části si budou účastníci moci vyzkoušet vytvoření vlastní lekce a ve dvojicích cvičně otestovat funkčnost aplikace. Posluchači budou následně seznámeni s funkcí „Reports“, která jim po vyučovací hodině umožní nahlédnout do výsledků jednotlivých žáků a případně jejich počínání ohodnotit.

V poslední části semináře se účastník seznámí s možností vytvoření prezentace v aplikaci Google Slides s integrací aplikace Nearpod. Závěrečná část bude věnována diskuzi a použití ostatních aplikací ve výuce a jejich případnému spojení s aplikací Nearpod.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník bude seznámen s možnostmi výuky, které nabízí současné technologie, zejména s aplikací Nearpod, a naučí se využívat její funkce tak, aby byl schopen vytvořit plnohodnotnou vyučovací hodinu obohacenou o interaktivní prvky.
Kontaktní email:chamula@icloud.com
Kontaktní tel.:608 979 577
Poznámka k ceně:Pořadatel si vyhrazuje právo seminář zrušit při účasti nižší než 4 účastníci.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:školský management a řízení školy
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Doba konání semináře: 9:00 – 15:30