UČ SE! – Petr Chamula

DVPP kurzy a školení zaměřené na použití technologií a aplikací ve výuce.

Statut:osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Adresa:Svitavská 485/3, 679 04 Adamov
Kontaktní osoba:Petr Chamula
Kontaktní e-mail:chamula@icloud.com
www:
IČ:01803158
Zaměření:školský management a řízení školy
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání