Začleňování a výuka žáků s OMJ na ZŠ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:29. 08. 2022 – 31. 08. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 29. srpna 2022 – 31. srpna 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Zajímá Vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ ve Vaší škole, co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Tápete v tom, jak začít s výukou ČDJ nebo jak ji propojit s předmětem ČJL? Na semináři si vyzkoušíte také praktické postupy, jak žáka podpořit v běžné výuce. Dozvíte se, kde začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny a jak s ním komunikovat. V neposlední řadě budeme vzájemně sdílet dobrou praxi spolupráce s rodiči, kteří neovládají češtinu.

OBSAH
• seznámení se se základními pojmy, s výchozí situací nově příchozích žáků s OMJ, s jejich potřebami;
• první kroky školy i učitele po přijetí nového žáka s OMJ, jak komunikovat se žákem s OMJ;
• legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, financování kurzů ČDJ, podpůrná opatření aj.);
• pojmenování základních principů výuky ČDJ a propojování výuky ČDJ a ČJL;
• základní doporučení a tipy pro podporu žáků s OMJ v hodinách běžné výuky;
• videoukázky praxe škol a rozhovory s učiteli – modely začleňování žáků s OMJ;
• tipy pro spolupráci a komunikaci s rodiči žáků s OMJ;
• sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ; je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, koordinátorům inkluze, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MSMT- 7932/2021-2-289. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRYJSK7IPKRx24lvv8Q6UJb2lE5lwrxMxFDwEbHM3erIRPQ/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Společně se vyvodí potřeby nově příchozích žáků s OMJ a na základě kazuistik budeme s účastníky diskutovat o tom, jak tyto potřeby ošetřit. Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout