Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:06. 09. 2022
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 6. září 2022 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

OBSAH SEMINÁŘE
• stručné informace o procesu osvojování druhého jazyka,
• možnosti jazykové podpory dětí s OMJ (při řízených činnostech pro celou třídu a v kurzu češtiny),
• video záznamy z jazykových cvičení a lekcí v praxi,
• náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny,
• metoda KIKUS – organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady,
• příprava konkrétních lekcí ve skupinách s prezentací a zpětnou vazbou,
• prostor pro diskusi na vybraná témata.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 13873/2021-3-518). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGT1zJeSja9T_DL58q82EyXgBx5sAybKOMMWaC7ZIa3K3wA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je nabídnout účastníkům možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout