Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:15. 09. 2022
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 15. září 2022 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

Seminář je vhodný pro pedagogy, kteří se začleňováním dětí s OMJ začínají.

OBSAH SEMINÁŘE
• úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy, • seznámení s portálem http://www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ,
• praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ.
• tipy z praxe pro první dny docházky dítěte,
• nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ
• jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ
• začleňování dětí s OMJ do kolektivu
• sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-425/2022-2-76). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNc42gQDs4ieBhsvxbQXu4NBtO7qrgLNSTZqWaBl7HFIkEcQ/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování dětí s OMJ . Účastníci získají základní informace k jednotlivým oblastem, materiály, tipy a metodická doporučení, která posílí jejich kompetence.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout