Elektronické zdroje pro výuku češtiny jako druhého jazyka – online

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:21. 09. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:980 Kč za seminář

 
Datum: 21. září 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 980,- Kč / osoba

Hledáte aktuální a praktické inspirace, jak pracovat na hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)? Zajímá vás, jaké jsou možnosti využití elektronických zdrojů, kde získat pracovní listy a kam žáky s OMJ odkazovat, aby samostatně mohli procvičovat češtinu nejen na počítači, ale i na tabletu či mobilním přístroji? Provedeme Vás světem výukových materiálů dostupných online a na konci semináře získáte seznam všech zmíněných internetových zdrojů včetně komentářů k jejich použití.

OBSAH
• přehled dostupných pracovních listů online a online cvičení vhodných pro výuku ČDJ,
• přehled e-learningových prostředí vhodných pro výuku ČDJ,
• přehled mobilních aplikací vhodných pro výuku ČDJ,
• principy výuku ČDJ v rámci praktických ukázek,
• tipy a triky, jak pracovat s uvedenými zdroji,
• zkoušení všech uvedených na vlastním přístroji v pohodlí Vašeho domova, případně na Vašem pracovišti,
• sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ a výukou ČDJ, je určen učitelům ČDJ, učitelům převážně 1., ale i 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou. Seminář proběhne v online prostředí, ke kterému se můžete připojit odkudkoliv. Je nutné mít funkční kameru a mikrofon.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccW8LLBuobcRz_5B0EC8B6SnRcnv1HyHyTBqXFglCzoBeZzQ/viewform

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se zorientují v oblasti elektronických zdrojů pro výuku ČDJ. Vědí, kde online najít pracovní listy, jaká jsou dostupná e-learningová prostředí ČDJ a znají mobilní aplikace vhodné pro výuku ČDJ.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout