Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:20. 09. 2022 – 21. 09. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 20. září – 21. září 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Zajímá Vás, jak můžete podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na střední škole? Co říká legislativa ohledně podpůrných opatřeních či úlev u zkoušek? Zvažujete, jaké kroky můžete ze své pozice podniknout, aby byli ve škole úspěšní a spokojení? Na semináři si společně prakticky vyzkoušíme, jak tyto žáky podpořit v rámci školy i samotné výuky.

OBSAH
• seznámení s cílovou skupinou žáků s OMJ na SŠ a jejich různými potřebami;
• legislativní možnosti podpory žáků s OMJ (podpůrná opatření, organizace výuky ČDJ, úpravy/úlevy u zkoušek aj.);
• praktické tipy a nástroje pro podporu žáků s OMJ z pozice jednotlivých pedagogů;
• konkrétní kroky směřující k podpoře žáků s OMJ při nástupu na SŠ i následném studiu;
• základní doporučení a tipy pro podporu žáků s OMJ v hodinách běžné výuky, jež lze aplikovat v  konkrétním vyučovacím předmětu;
• způsoby hodnocení žáků s OMJ;
• sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy gymnázií, SOŠ a SOU zabývající se vzděláváním žáků s OMJ; je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům jakýchkoliv předmětů, speciálním pedagogům, metodikům prevence, výchovným poradcům i asistentům pedagoga. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MSMT- 7932/2021-2-289. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfjLzbU88zUdNtO_axz6GccAbVx-cE4drJxMeL33K8B_OIig/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se díky konkrétním kazuistikám a společnému vyvození obeznámí s cílovou skupinou žáků s OMJ a jejich potřebami při studiu střední školy.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
Příloha:Stáhnout