Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. (8 vyuč. hodin)

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:11. 10. 2022
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 11. října 2022 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

OBSAH
• vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
• pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
• metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ a SŠ,
• ukázky výukových materiálů,
• plány podpory (PLPP, IVP),
• sdílení praxe,
• výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 13873/2021-3-518). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczpG862nz9z-2fZLGcIHW2ruTR8uW0Plt5cOy3D3iReRb-7A/viewform

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout