Jazyková podpora dětí s OMJ v mateřských školách II. (navazující)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:18. 10. 2022
Místo konání:Praha
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 18. října 2022 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Chcete načerpat novou inspiraci a tipy na jazykové hry pro systematickou podporu češtiny dětí s OMJ? Zajímají vás principy práce s celou třídou? Chcete vidět konkrétní příklady činností usnadňující zapojení dětí s OMJ?

Seminář navazuje na základní jazykový seminář Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ, nabízí prohlubující vhled do témat. Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ. Podmínkou pro účast je absolvování semináře Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ.

OBSAH
• konkrétní činnosti zohledňující přítomnost dětí s OMJ ve třídě,
• přípravy na činnosti a video záznam z realizace činností s dětmi,
• tvorba IVP podle novely ŠZ, nastínění postupu zpracování IVP a předloha vzorově zpracovaného plánu pro konkrétní dítě,
• vhodné texty (básně a písně) a hudební činnosti jako prostředek rozvoje jazyka,
• jazyková podpora v kurzu češtiny (tedy práce s malou skupinou dětí s OMJ) konkrétní lekce, jejich jazyková náplň, návaznost a vhodné typy činností,
• nové video záznamy z kurzů češtiny s následným zaměřením na jednotlivé aspekty lekce,
• využití metody KIKUS v praxi, seznámení s prostředím KIKUS digital,
• vlastní nápady pedagogů při zpracování lekcí a sdílení zkušeností a diskuse k dílčím tématům.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 13873/2021-3-518). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGqkpvUDPpDaneluxioGRTPbnRoYypBPI1FLUS7jbdgn7q6Q/viewform

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do prostředí českého předškolního vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout