Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu v MŠ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:24. 10. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:980 Kč za seminář

 
Datum: 24. října 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 980,- Kč / osoba

Zajímá Vás, jak zapojit děti s OMJ do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

Hlavním tématem semináře je zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu. Seminář je doprovázen názornými ukázkami a příklady z praxe. Na základě pojmenovaných a vyvozených zásad si účastníci vyzkouší tvorbu vlastních činností.

OBSAH
• definování opatření, která mohou podpořit dítě s odlišným mateřským jazykem zvládat běžný den v MŠ,
• vyvození zásad pro zapojení dětí s OMJ do řízené činnosti,
• práce s publikací Nápadníček a konkrétními zpracovanými činnostmi,
• videoukázky konkrétních řízených činností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MSMT- 7932/2021-2-289. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoAzA93fq4GT1xIZW6hG8ywgbhbzxCtmALstxe3fcxYCXn5w/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při práci s celou třídou v MŠ s ohledem na psychickou pohodu a zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout