Webinář: Úvod do práce s klimatem třídy s ohledem na začleňování dětí s OMJ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:18. 08. 2022
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 18. srpna 2022 (16:00 – 17:30 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 2 hodiny
Cena: zdarma

Zabýváte se tím, jak pracovat s kolektivem, do kterého se začleňují děti s OMJ včetně nově příchozích dětí z Ukrajiny? Jaké aktivity použít, aby se mohli všichni co nejlépe zapojit? Jak nastavit fungování třídy tak, aby se všechny děti cítily dobře?

Webinář se věnuje tématu začleňování nově příchozích dětí, procesu adaptace celého kolektivu a péči o dobré vztahy ve třídě. Má za cíl shrnout to, co META v rámci podpory pedagogům při této práci nabízí ať již ve formě metodických materiálů či prezenčních seminářů.

PRO KOHO JE WEBINÁŘ URČEN
Webinář je vhodný pro pedagogy, kteří se s tématem budování dobrého klimatu třídy a podpory dětí s OMJ seznamují. Vítaní jsou všichni pedagogové zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, učitelé, asistenti pedagoga, speciální pedagogové i jiní pedagogičtí pracovníci. Seminář proběhne v online prostředí, ke kterému se můžete připojit odkudkoliv. Je nutné mít funkční kameru a mikrofon.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0lSt-I8Jqx5iwD0-6osWjHpyVu4MTUWN-5vqiY02eNcx_0A/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem webináře je poskytnutí základních informací k metodickým materiálům a uvedení do tématu práce s klimatem třídy s ohledem na začleňování dětí s OMJ.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Typ akce:přednáška
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout