Workshop: Práce s kolektivem a zavádění témat migrace a integrace dětí s OMJ ve třídě

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:23. 08. 2022
Místo konání:Praha

 
Datum: 23. srpna 2022 (9:00 – 17:00 hodin)

Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

Rozsah: 8 hodin

Cena: zdarma

Chcete načerpat novou inspiraci a tipy na aktivity, skrz které se žáky hovořit o migraci a integraci dětí s OMJ? Zajímají vás principy práce s dobrým klimatem v kolektivu? Chcete si vyzkoušet, jak pomocí programu ve třídě adresovat aktuální situaci?

OBSAH

• seznámení s  tématy migrace a integrace dětí s OMJ a způsoby jejich zavádění ve třídě;

• praktické tipy a nástroje pro práci s kolektivem, ve které jsou i žáci s OMJ;

• vyzkoušení skupinových aktivit, které využívají principy zážitkové pedagogiky a aktivizační metody;

• přehled o nabídce audiovizuálních materiálů, které lze pro práci s tématy migrace, diverzity a identity využít;

• sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN

Workshop je určený pro pedagogy druhého stupně základních škol, středních škol a gymnázií – obzvláště vhodný může být pro třídní učitele do třídnických hodin a pro učitele společenskovědních předmětů, kde se témata spojená s migrací probírají. Vítání jsou také dobrovolníci v neformálním vzdělávání, pedagogové volného času, či pedagogičtí asistenti a kdokoli, kdo provází kolektivy a při svém působení má zájem se věnovat tématům setkávání dětí z různých jazykových a kulturních prostředí.

Workshop je veden interaktivní a zážitkovou formou.

REGISTRACE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKGllI33mMicIJelz_NykHjPAreQhcKk6YM3J47at8kc4R3w/viewform

Workshop probíhá v rámci projektu Jako Ty (reg. č. AMIF/22/11) a je financován v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci workshopu se prostřednictvím praktických aktivit seznámí se způsoby, jak lze s kolektivem probírat témata migrace a integrace a přinést do třídy program, který přiblíží všem žákům proces adaptace v novém cizojazyčném prostředí.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout