Práce s konflikty v třídním kolektivu

Pořádá Agentura Wenku s.r.o.

Termín:12. 12. 2022
Místo konání:Praha
Cena:1650 Kč za seminář

 
Agentura Wenku, dlouholetý realizátor programů pro třídní kolektivy, vás zve na seminář „Práce s konflikty v třídním kolektivu“ vedený psycholožkou agentury a odbornou garantkou programů Mgr. Janou Lidickou.

Akreditovaný 8hodinový vzdělávací seminář, v rámci kterého se zaměříme na poodhalení roušky pochodů v pozadí konfliktních situací i našich přirozených tendencí k reagování. Současně nahlédneme možnosti jiných cest reagování a také si je společně vyzkoušíme.

Seminář je dělen do čtyř tematických bloků v délce 90 min. V rámci prvního bloku se vedle seznámení s účastníky věnujeme vymezení pojmu konflikt, co si pod ním představujeme, jak mu rozumíme, jaké s ním máme zkušenosti. V druhém bloku se blíže zaměřujeme na samotný průběh konfliktu a třetí blok je věnován jeho řešení. V rámci závěrečného bloku budeme nejprve pokračovat v nácviku nově získaných dovedností a podíváme se také na možnosti prevence konfliktních situací skrze práce se skupinou.

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojení principů a metod řešení konfliktních situací mezi žáky.
Kontaktní email:info@vzdelavani-wenku.cz
Kontaktní tel.:737738809
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
Poznámka:9:00 – 16.30