Výuka mluvení v češtině jako cizím jazyce – strategie a metodika

Pořádá Mgr. Jitka Pourová

Termín:09. 12. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:800 Kč za seminář

 
Mluvení je vrcholná produktivní dovednost. Jsou studenti, kteří chtějí jenom mluvit, ale neřeknou jedinou větu správně. A jsou studenti, kteří mluvit nechtějí z obav, že to bude špatně, že se ztrapní apod. Na semináři si ukážeme, jak s mluvením v lekci pracovat.

Co se naučíte:

O čem mluvit: O čem a jak by studenti měli umět mluvit na jednotlivých úrovních?

Jak mluvit: Jak vhodně použít mluvní aktivity v lekci? Některé připraví studenty k mluvení, jiné přimějí studenta mluvit a další na mluvení navážou a rozvinou ho. Na webináři si prakticky ukážeme některé z nich, a to na konkrétních ukázkách.

Zdroje: Kde čerpat inspiraci k mluvení? Jaké aktivity zařadit, aby byly vhodné pro studenty jednotlivých úrovní a pomáhaly jim rozvíjet jejich schopnost domluvit se i porozumět?
Jak pracovat s mluvením na lekci: Jak zařadit mluvení tak, aby zbyl čas taky na čtení, psaní a poslech?

Jak hodnotit mluvení: Jak dávat studentům zpětnou vazbu, na co se při hodnocení mluvení zaměřit?

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučit se, jak zařadit mluvení do lekcí pro žáky/studenty-cizince, jak mluvení vhodně řídit a jaké aktivity připravit
Kontaktní email:jitka-pourova@seznam.cz
Kontaktní tel.:00420 608 750 704
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času
Příloha:Stáhnout