Čeština jako druhý jazyk na SŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:01. 12. 2022
Místo konání:Praha

 
Datum: 1. prosince 2022 (9:00 – 16:00 hodin)

Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 1 890,- Kč / osoba

Chodí na Vaši školu žák s odlišným mateřským jazykem, který se potřebuje jazykově rozvíjet? Plánujete kurz češtiny jako druhého jazyka, ale nevíte, za jaký konec to vzít? Učíte češtinu na střední škole a chcete se vzdělávat v tématu podpory žáků s OMJ?

Zajímají vás zdroje materiálů pro výuku ČDJ? Společnými silami najdeme možnosti a tipy, kde začít, odkud čerpat a kam směřovat.

OBSAH:

: Seznámení s výchozí situací žáků s OMJ na střední škole v oblasti češtiny jako druhého jazyka.

: Legislativní možnosti, jak se dá zorganizovat výuka ČDJ na SŠ.

: Význam pojmu ČDJ a rozdíly oproti běžným hodinám českého jazyka a literatury.

: Základní principy výuky ČDJ.

: Jazyková diagnostika a její význam pro stanovení konkrétních cílů pro jednotlivce či skupinu.

: Práce se začátečníky ve výuce ČDJ na SŠ.

: Tvorba bezpečného prostředí pro podporu komunikace.

: Postupné přibližování obsahu ČDJ a ČJL na příkladu rozvoje slohu.

: Zpětná vazba a hodnocení na příkladu písemného projevu.

: Práce s heterogenní skupinou.

: Základní tipy pro uvedení principů ČDJ do praxe.

: Materiály, učebnice a univerzální aktivity pro výuku ČDJ.

: Sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN

Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky gymnázií, SOŠ a SOU se specializací na češtinu, příp. cizí jazyky. Vítáni jsou také asistenti pedagoga a další zájemci o tematiku výuky ČDJ na SŠ.

AKREDITACE

Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 21217/2021-4-710). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzOLp1-Hj0jXdLKm7XTC8Ir2v1HGFjU_H5zkkUuSfp5nu6A/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se seznámí se specifiky výuky ČDJ na střední škole, a to především ve srovnání s běžnou výukou ČJL. Získají přehled o nejčastějších výzvách ve výuce ČDJ pro žáky středních škol a osvojí si funkční postupy jejich řešení.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií