Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu v MŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:15. 11. 2022
Místo konání:Praha
Cena:980 Kč za seminář

 
Datum: 15. listopadu 2022 (14:00 – 17:15 hodin)

Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Cena: 980,- Kč / osoba

Zajímá Vás, jak zapojit děti s OMJ do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

OBSAH

Hlavním tématem semináře je zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu. Seminář je doprovázen názornými ukázkami a příklady z praxe. Na základě pojmenovaných a vyvozených zásad si účastníci vyzkouší tvorbu vlastních činností.

: definování opatření, která mohou podpořit dítě s odlišným mateřským jazykem zvládat běžný den v MŠ,

: vyvození zásad pro zapojení dětí s OMJ do řízené činnosti,

: práce s publikací Nápadníček a konkrétními zpracovanými činnostmi,

: videoukázky konkrétních řízených činností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN

Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT-39908/2020-4-975. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Registrace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRyWIKje_I4FljZjji9QhnBSYtYk9Hmw41fveV_M1JrFbZCw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při práci s celou třídou v MŠ s ohledem na psychickou pohodu a zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout