Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. – webinář (8h)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:08. 11. 2022 – 09. 11. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 1. část – 8. listopadu 2022, 2. část – 9. listopadu 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání studentů s OMJ na středních školách.

OBSAH:
: vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
: pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
: metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ a SŠ,
: ukázky výukových materiálů,
: plány podpory (PLPP, IVP),
: sdílení praxe,
: výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.:MSMT- 46112/2020-4-85). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsCklVFEgetW5waHXlLIZ6rF23eMuov81VC48JEm3sPP3Jmw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout