Příprava žáků s odlišným mateřským jazykem k maturitě z ČJL

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:22. 11. 2022
Místo konání:Praha
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 22. listopadu 2022 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Máte na škole žáky s OMJ směřující k maturitní zkoušce z ČJL, ale obáváte se, zda náročnou zkoušku zvládnou? Zajímá Vás, jak s takovými žáky efektivně a postupně nacvičovat dovednosti pro všechny části MZ? Společnými silami najdeme tipy do výuky a řekneme si, na co si při přípravách dát pozor s ohledem na znalost češtiny maturantů.

OBSAH:
: Seznámení s maturitní zkouškou z ČJL pohledem žáků s OMJ, možnými uzpůsobeními MZ a jejich úspěšností v porovnání s ostatními maturanty.
: Zadání písemné práce a specifika, která žáky s OMJ mohou znevýhodňovat.
: Praktické postupy, aktivity a tipy, jak na psaní písemných prací žáky s OMJ připravovat postupně, doporučení vhodných slohových útvarů.
: Zpětná vazba a hodnocení písemných prací.
: Specifické potíže nerodilých mluvčích při absolvování didaktického testu.
: Praktické materiály a metody, které podporují přípravu žáků s OMJ na didaktický test, a jejich aplikace přímo při výuce ČJL.
: Strategie přípravy a vyplňování testu.
: Využití vizualizace při přípravě k ústní zkoušce.
: Podpůrné aktivity, které pomáhají žákům s OMJ analyzovat text u ústní zkoušky z ČJL.
: Odpovídající vyjadřování a používání frází žáků s OMJ přímo u zkoušky.
: Výběr knih do vlastního seznamu maturitní četby, četba v rodném jazyce.
: Sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky gymnázií a SOŠ vyučující předmět ČJL, kteří připravují žáky k maturitní zkoušce. Vítáni jsou také další pedagogové a zájemci o téma praktické přípravy žáků s OMJ k maturitní zkoušce z ČJL.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 21217/2021-4-710). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpmyd2BGadKuweuGVOxBZ__zUnF1JBvjO_gjhNEOjtIk1PPg/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se seznámí s úskalími maturitní zkoušky z ČJL, které jsou pro nerodilé mluvčí specifické, a také s praktickými doporučeními a materiály, podporujícími přípravu žáků s OMJ k maturitní zkoušce.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout