Sdílení dobré praxe a zkušeností při práci s žáky s OMJ na ZŠ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:14. 12. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:980 Kč za seminář

 
Datum: 14. prosince 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 980,- Kč / osoba

Zajímá vás, jaké zkušenosti mají se vzděláváním žáků s OMJ jiné školy? Chcete poznat a porovnat zkušenosti při práci s těmito žáky na různých pozicích, které jsou do procesu vzdělávání zapojeny? Hledáte podněty, které by Vám pomohly nastavit funkční a efektivní systém podpory? Pomocí sdílení příkladů dobré praxe se dozvíte spoustu dobrých tipů nejen od nás, ale díky aktivní diskuzi také od ostatních účastníků semináře.

OBSAH:
: Konkretizování ústředních témat praxe vzdělávání žáků s OMJ;
: Zmapování zkušeností z praxe na školách;
: Představení kompletně zpracovaného modelu jedné školy v Praze jako příkladu dobré praxe (videoukázka) a související diskuze;
: Sdílení dobré praxe účastníků;
: Představení dílčích témat jako představení příkladů dobré praxe v regionech a související diskuze;
: Sdílení zkušeností z různých pozic vzdělávacího systému a různých regionů;
: Základní doporučení a tipy pro podporu žáků s OMJ;
: Získání praktických odkazů a materiálů pro práci se žáky s OMJ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ; je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Webinář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

Seminář je určen pedagogům, kteří mají pracovní zkušenosti s žáky s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 27638/20212-877). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2yr9jOCQFo204lwp5c92gvSK6Gtj-MYd0duD8VMVNT_EE6w/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem webináře je seznámit účastníky s příklady dobré praxe fungování podpory žáků s OMJ a možnostmi jejich následné aplikace do praxe škol v různých regionech ČR.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně