Základní výcvik ve VTI (videotrénink interakcí) – Modul I

Pořádá SPIN, z.s.

Termín:12. 09. 2024 – 13. 09. 2024
Místo konání:Praha
Cena:27000 Kč za celé studium

 
Komplexní výcvikový program Základní výcvik ve VTI je určen těm zájemcům z řad pedagogických pracovníků, kteří chtějí ve své práci využívat metodu VTI jako nástroje pro podporu efektivní komunikace v oblasti školství, jako podporu komunikačních dovedností učitele (začínajícího učitele) nebo jako velice efektivní intervenci tam, kde je komunikace ve třídě vážně narušena, blokuje vývoj žáka, využití kurikula nebo neumožňuje učiteli efektivně učit.

Základní výcvik ve VTI je rozdělen na dva moduly, zájemci se přihlašují na každý modul zvlášť. Zde informujeme o Modulu I (165 hod), celkem 7 dvoudenních výcvikových setkání v intervalu 6 týdnů. Akreditace MŠMT: MSMT-28610/2022-2-989

Doplňující informace:

Cíl akce:Získat požadované kompetence v metodě videotrénink interakcí, teoretické a praktické dovednosti, které umožní využívat metodu VTI jako podporu pedagoga.
Kontaktní email:spin@spin-spin.cz
Kontaktní tel.:775020088
Poznámka k ceně:Cena zahrnuje výuku v 7 dvoudenních setkáních (á 16 hodin), 1 lektor na každé 4 účastníky. Je umožněn splátkový kalendář (až 3 splátky). Cena nezahrnuje ubytování a cestovní náklady účastníka.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
psychologové
Poznámka:Celkem 7 dvoudenních výcvikových setkáních.

Na Modul I navazuje Modul II, po jeho úspěšném absolvování získává účastník akreditaci VTI trenéra.