SEMINÁŘ: ZDRAVÝ TŘÍDNÍ KOLEKTIV S DĚTMI S OMJ NA 2. STUPNI ZŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:06. 12. 2022
Místo konání:Praha

 
Přemýšlíte nad tím, jak ve třídě budovat zdravý kolektiv? Jak posilovat zdravé klima ve třídě, ve které jsou děti s OMJ? Trápí Vás otázka, jak do aktivit zapojit děti, které zatím mluví a rozumí méně česky? Na semináři si prakticky ukážeme, jak pracovat s třídním kolektivem s dětmi s OMJ. Budete mít možnost si sami vyzkoušet aktivity, které můžete aplikovat ve svých hodinách. V neposlední řadě si také řekneme, co můžete ze své pozice udělat, aby bylo všem ve třídě dobře.

Datum: 6. prosince 2022 (13:00 – 17:00 hodin)
Místo: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 hodiny
Cena: zdarma

OBSAH
: seznámení s metodikou Zdravý třídní kolektiv s dětmi s OMJ na 2. stupni ZŠ;
: praktické ukázky některých lekcí z metodiky;
: vyzkoušení aktivit a metod, které se využívají během třídnických hodin;
: praktické tipy a nástroje pro práci s kolektivem, ve kterém jsou i žáci s OMJ;
: sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je určený pro pedagogy druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, metodiky prevence, výchovné poradce, asistenty pedagoga aj.
Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4j-gv6kVcCa6qRQfXM2HvEDJVy_WeNY_K7Gb2o-Z_42m-9A/viewform

Seminář probíhá v rámci projektu „Wellbeing žáků s OMJ a zdravé klima tříd“ a je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníkům bude představena metodika Zdravý třídní kolektiv s dětmi s OMJ na 2. stupni ZŠ. Jedná se o soubor třídnických hodin pro kolektivy s vícejazyčnými dětmi.
Kontaktní email:martina.smrecani@meta-ops.cz
Typ akce:seminář
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout