WORKSHOP: DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO VÝUKU ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:10. 01. 2023
Místo konání:Praha

 
Datum: 10. ledna 2023 (14:00 – 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: zdarma

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Workshop je vhodný pro všechny ped. pracovníky zabývající se vzděláváním vícejazyčných žáků na ZŠ. Workshop je určen ped. pracovníkům vykonávající svou pracovní činnost na území hl. města Prahy.

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb_94XG3_7W5G6M6NNZ4SmsPkous6R49srmYANpm9Mm-Kxw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Inspirace do výuky češtiny jako druhého jazyka v podobě tipů na didaktické pomůcky a hry, sdílení zkušeností.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout