Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (8 vyuč. hodin)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:26. 01. 2023
Místo konání:Praha
Cena:1890 Kč za seminář

 
Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

Datum: 26. ledna 2023 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 890,- Kč / osoba

OBSAH SEMINÁŘE
• úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy, • seznámení s portálem http://www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ,
• praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ
• nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ; příprava úvodního informačního setkání s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči,
• jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ,
• začleňování dětí s OMJ do kolektivu,
• sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé ped. pracovníky zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-425/2022-2-76). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSQZzbeTNpAIzjnjqex53bgS9CZTDYL49ROzLDmCCl63W36A/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování vícejazyčných dětí do českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají základní informace k jednotlivým oblastem, materiály, tipy a metodická doporučení.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout