Asistent pedagoga – Studium pedagogiky 2023

Pořádá Služby a školení MB

Termín:na klíč
Místo konání:Středočeský
Cena:9100 Kč za celé studium

 
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění a v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP pro získání kvalifikace asistenta pedagoga dle § 20 odst. 1, písm. b), d) a f) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Studium v délce 100 hodin. Z toho 84 hodin přímé výuky, 8 hodin praxe a 8 hodin závěrečný seminář.

Studium obsahuje 3 moduly:

Modul I: Základy pedagogiky

Modul II: Základy psychologie pro pedagogy

Modul III: Speciální modul C pro asistenty pedagogů

Vzdělávací program bude organizován prezenčního formou, formou přednášek, seminářů, individuálními konzultacemi, samostudiem a pedagogickou praxí ve škole a školském zařízení.

Pedagogická praxe ve škole či školském zařízení – 8 hodin pod odborným vedením v místě praxe. Seznámení s prostředím školy, organizací činností, péče o žáka, vyučovací den, možnosti výchovně vzdělávací práce s jedincem se speciálně vzdělávacími potřebami, alternativní a augmentativní pomůcky, spolupráce s rodiči, pedagogem a pedagogickým sborem, možnosti volnočasových aktivit v praxi.

Závěrečné ověření teoretických vědomostí proběhne formou zkoušky a obhajobou závěrečné práce před komisí. Absolventi získají osvědčení o způsobilosti pro výkon funkce pozice asistenta pedagoga obsahující předepsané náležitosti.

Studium pedagogiky – asistent pedagoga je realizováno prostřednictvím akreditace č.j. 1338/2019-1-74 udělené KVIC Nový Jičín, p.o., Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín.

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium pedagogiky – asistent pedagoga
Kontaktní email:mansfeldova@sskolemb.cz
Kontaktní tel.:+420775438671
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Závěrečné zkoušky – 2024