Základy krizové invervence nejen pro pedagogické pracovníky

Pořádá Služby a školení MB

Termín:17. 02. 2023
Místo konání:Středočeský
Cena:1500 Kč za seminář

 
Obsah semináře bude:

Příprava na krizové situace ve školském zařízení
Metody a základy krizové intervence
Základní zajištění žáka v náročné situaci
Modelové situace a osvojení praktických dovedností, např. práce s tichem, panikou, pláčem, reflexí a nasloucháním

Seminář je v rozsahu 5 hodin.

Pod vedením specializovaných lektorů a psychologů z institutu behaviorálních studií.
https://ibsaro.cz/

Po skončení semináře obdrží každý účastník certifikát.

Doplňující informace:

Cíl akce:Příprava na krizové situace ve školním, i jiném prostředí
Kontaktní email:mansfeldova@sskolemb.cz
Kontaktní tel.:+420775438671
Typ akce:přednáška
seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
trenéři sportovních škol
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Zahájení: 8:30 – 13:30 hodin