Dítě se sluchovým postižením v předškolním zařízení

Pořádá Služby a školení MB

Termín:27. 01. 2023
Cena:890 Kč za seminář

 
Účastníci semináře – pedagogové dětí se sluchovým postižením se zorientují v typech a stupních sluchového postižení, v možnosti jejich korekce technickými pomůckami a v očekávaném efektu jejich užívání. Seznámí se s dopady sluchového postižení na vývoj dítěte, uvědomí si důležitost včasné sluchové diagnostiky dítěte, budou upozorněni na možné projevy sluchového postižení a budou umět vysvětlit rodičům jejich možnosti při podezření na sluchovou vadu jejich dítěte.Účastníci dále získají náhled do školské legislativy, která se týká přijímání dětí se zdravotním handicapem do školských zařízení (MŠ, ZŠ), a to běžného typu i zařízení pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Bližší informace na webových stránkách.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělání v oblasti sluchového postižení
Kontaktní email:machacova@sskolemb.cz
Typ akce:přednáška
seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
trenéři sportovních škol
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Od 8.30 – 13.45 hodin.