Asistent a jeho vliv na klima třídy, aneb praktické zkušenosti pro asistenty

Pořádá Služby a školení MB

Termín:09. 03. 2023
Místo konání:Středočeský
Cena:980 Kč za seminář

 
Seminář je zaměřen na efektivní podporu klíčového pracovníka při vzdělávání dítěte se SVP v MŠ, na asistenta pedagoga.

Zdůrazňuje potřebu týmové spolupráce asistenta pedagoga s učitelkami a poradenskými pracovníky při realizaci PO, zvláště působení asistenta pedagoga ve prospěch vytváření pozitivního klimatu ve třídě.

Doplňující informace:

Cíl akce:Efektivní podpora klíčového pracovníka při vzdělávání dítěte se SVP v MŠ, na asistenta pedagoga.
Kontaktní email:machacova@sskolemb.cz
Poznámka k ceně:8:00 – 15:00
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
prevence, výchovné poradenství
předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
Příloha:Stáhnout