WORKSHOP: PODPORA DĚTÍ S UKRAJINSKÝMI KOŘENY PŘI PŘECHODU Z MŠ NA ZŠ – ONLINE

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:19. 01. 2023
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 19. ledna 2023 (13:00 – 16:15 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: zdarma

ZAMĚŘENÍ
Lektorka má mnohaleté zkušenosti s přípravou dětí ukrajinského původu na vstup do českého vzdělávacího systému. Zaměří se na specifika této komunity a speciální vzdělávací potřeby plynoucí z mateřského jazyka a odlišného kulturního zázemí. Doporučí vhodné materiály, online zdroje a výukové aplikace, které se osvědčily v praxi.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Cílovou skupinu představují ped. pracovníci/ce MŠ a učitelé z přípravných tříd i prvních ročníků ZŠ. Zájemci/kyně by měli vykonávat svou prac. činnost na území hl. města Prahy.

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRUtWjompZogSbHKX_JQ8aCpcaL19f7WlRjYGySaUSdTBfUQ/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Zaměří se na specifika této komunity a speciální vzdělávací potřeby plynoucí z mateřského jazyka a odlišného kulturního zázemí.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout