Strategie výuky dětí s PAS

Pořádá Služby a školení MB

Termín:20. 04. 2023
Místo konání:Středočeský
Cena:1250 Kč za seminář

 
1. Vymezení pojmu PAS – poruchy autistického spektra. Popis jednotlivých poruch v rámci PAS. Různorodost symptomatiky – výchozí bod k plánování výuky a formulaci očekávaných výkonů dítěte. 2h

2. Posloupnost cílů v modalitách učení: napodobování, motorika, percepce, kognitivní dovednosti verbální i neverbální, jazykové schopnosti. Praktické náměty pro nižší i vyšší úroveň vyučovacích cílů. Ukázky IVP. 2h

3. Usměrňování chování – přístupy k dětem s PAS: TEACCH program, ABA – aplikovaná behaviorální analýza., KBT – kognitivně behaviorální terapie, Son-Rise program. Nácvik sociálních dovedností. Metody vytvoření nového způsobu chování: učení podle vzoru, formování, hraní rolí. Metody ke změně existujícího chování: žetonový systém, zastavení myšlenek. 4h

Každé dítě s diagnózou PAS je jedinečné.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolventi vzdělávacího programu se seznámí s různorodostí příznaků v rámci triády PAS: komunikace, představivost, sociální vztahy a komparací mezi jednotlivými poruchami PAS.Seznámí se s druhy učení a praktickými náměty, které jsou vhodné pro vyučování d
Kontaktní email:machacova@sskolemb.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
prevence, výchovné poradenství
předškolní vzdělávání
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout
Poznámka:8:30 – 15:00