Podpora vícejazyčných žáků (s OMJ) v ZŠ a sdílení dobré praxe – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:19. 04. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:980 Kč za seminář

 
Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s vícejazyčnými žáky pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory vícejazyčných žáků (s OMJ), co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, jak s ním komunikovat a jak spolupracovat s rodiči.

Datum: 19. dubna 2023 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 980,- Kč / osoba

OBSAH
• vhled do tématu vzdělávání vícejazyčných žáků;
• legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, financování kurzů ČDJ, podpůrná opatření aj.);
první kroky školy i učitele po přijetí nového žáka s OMJ, jak komunikovat s vícejazyčným žákem (s OMJ);
• sdílení praxe, výměna zkušeností.
• ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ;
• přijímání žáků s OMJ, tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č. j. MSMT- 28676/2022-6-919).

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft7QheNih6H4nIEfkLl0TW5YLR9ofe0f3Y1Za5QevVrnv4Jg/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání vícejazyčných žáků (s OMJ) a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout