Tandemový workshop pro učitele*ky a asistenty*ky pedagoga v ZŠ: Spolupráce při podpoře vícejazyčných dětí

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:27. 03. 2023

 
Spolupracujete při podpoře vícejazyčných dětí s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v ZŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve vašem tandemu ujasnit své role a kompetence?

Datum: 27. března 2023 (14:00 – 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: zdarma

Workshop je určen pro dvojici učitel/učitelka a asistent/asistentka pedagoga spolupracující při podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem v ZŠ v Praze.

OBSAH:
• ujasnění kompetencí a odpovědností
• představení konkrétních možností a forem spolupráce učitele a asistenta ve třídě
• pojmenování činností, kterými asistent pedagoga podporuje učitele a žáky ve třídě
• ujasnění, kde jsou hranice asistentské práce – ve vztahu k dětem i k učiteli, případně rodičům dětí či vedení školy
• podmínky dobré spolupráce na různých úrovních

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Workshop je určen pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem v ZŠ. Pro naplnění cílů workshopu je nutné, aby se hlásila dvojice učitel – asistent pedagoga, kteří spolu ve výuce pracují.

AKREDITACE
Workshop je akreditován Č.j.: MSMT- 46112/2020-4-85.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPyTtbVzmgOM6cpSEfpyhaPuFU8rIcCI9HgQJs9KpTcyC5_g/viewform

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga tak, aby byla spolupráce efektivní. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.
Kontaktní email:viznerova@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:608 956 542
Poznámka k ceně:zdarma
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout