PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:3990

 

 

Tento unikátní vzdělávací program byl vyvinut a je certifikován Finnish Institute of Occupational Health
(Finský institut pracovního zdraví, FIOH, 2014).

 

CÍLEM PROGRAMU JE:

ZÍSKÁNÍ KOMPETENCÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍ PRAXE

Obsah realizujeme unikátní skupinovou metodou, která slouží k podpoře řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody pedagogických pracovníků v dnešním rychle se měnícím světě práce, a plně vyhovuje vašim potřebám. Zvyšuje možnosti nalézat úspěšná řešení, týkající se profesního života a posiluje schopnost vyrovnat se s případnými obtížemi a problémy.
Program byl testován ve vědecké pilotní studii FIOH, které se účastnilo více jak 800 zaměstnanců. Je založen na používání principů aktivního učení a na skupinové práci účastníků, která
posiluje vnímání vlastní výkonnosti, tj. pomáhá jim a zplnomocňuje je k tomu, aby byli sami schopni řídit svoji vlastní kariéru.

Program rozvíjí, posiluje a upevňuje:

 • schopnost zvládat změny,
 • dovednosti pro řízení kariéry (tzv. career management skills),
 • kompetence pro plánování své profesní kariéry a profesních cílů,
 • kompetence pro posilování duševní pohody a kontinuitu kariéry,
 • kompetence k posilování vlastní pracovní schopnosti,
 • kompetence posilující kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání a učení,
 • kompetence k úspěšnému vykonávání práce.

Lektor vystupuje v roli facilitátora. Ve výuce působí vždy dva lektoři, kteří spolupracují a provázejí účastníky celým programem. Lektoři jsou pro výuku certifikováni.

 Obsah programu v bodech:

 • Seznámení se skupinovou metodou (peer groups), zmapování osobních silných stránek a dovedností a profesních cílů, práce a volný čas
 • Učení, celoživotní učení, pracovní rozvoj, zvládání změn v práci a kariéře
 • Pracovní komunita, osobní sociální sítě, řešení konfliktů v pracovním kolektivu, řízení vlastní pracovní zátěže
 • Posilování pracovní schopnosti, time-management, životní styl, plánování profesních a kariérních cílů, akční plán rozvoje

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)