Komiks a ilustrace ve výuce ČJL (6 hod) – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1890

 
„Každý se učí jinak a každý se dostane do určitého bodu z jiného směru.“

– Stan Lee

Hledáte nové nástroje, které by zvýšily motivaci žáků k učení? Řešením může být komiks… 

Popis kurzu

Teoreticko-praktický kurz je zaměřen na možnosti využití komiksu ve vzdělávání. Ukážeme Vám komiks jako žánr, který propojuje prvky literatury, výtvarného umění, filmu a dramatu.

Seznámíte se s metodami, jak využít komiks a ilustrace k podpoře čtenářské gramotnosti, k rozvoji kritického myšlení a vytváření kladného vztahu ke čtení. Komiks lze využít v předmětech zabývajících se historickými událostmi, slohu, výuce cizích jazyků, literatury apod.

Osvojíte si postupy, jak pomocí komiksu žáky motivovat ke čtení, naučit je hledat vazby mezi jednotlivými druhy umění, naučit je pracovat s komiksovou literaturou beletristickou i s populárně naučným textem, rozvíjet jejich estetické vnímání a podporovat tvořivost prostřednictvím vlastní tvorby komiksu

Prakticky si vyzkoušíte aktivity spojené s prací s komiksem a ilustracemi.

Součástí kurzu je i evaluace získaných znalostí a závěrečná diskuze.

Cíl kurzu

Zdokonalit schopnosti pedagogů k zatraktivnění vyučování a k rozvíjení klíčových kompetencí za použití inovativních moderních metod.

Obsah kurzu v bodech:

 • historie komiksu;
 • možnosti využití komiksu ve vzdělávání;
 • komparace různých ztvárnění téhož námětu v literárním, výtvarném, dramatickém, filmovém a komiksovém zpracování;
 • motivace prostřednictvím komiksu a ilustrace, aktivizace žáků;
 • charakteristika komiksu – textová a obrazová složka, kreslené romány;
 • identifikace hodnotné literatury a literatury triviální;
 • rozvíjení estetického cítění;
 • formování názoru na umělecké dílo;
 • úloha ilustrace v knihách a učebnicích;
 • výběr nejlepších komiksů zaměřených na různé žánry a témata (vzdělávání, historie, významné osobnosti, dobrodružství, humor, pohádky atd.); 
 • komiksové adaptace vybraných literárních děl českých i zahraničních – jejich analýza a komparace;
 • praktická cvičení s vybranými komiksy a ilustracemi;
 • tvořivý přístup ke čtení a psaní, kreativita při práci s textem;
 • rozvíjení schopnosti nonverbálního vyjadřování; 
 • postupy, jak vytvořit vlastní komiks;
 • evaluace, diskuse.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně