Vybrané problémy současného učitele – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1890

 
„Pokud jste unaveni, naučte se odpočívat, ne přestat.“
– Banksy

Pedagogické profese patří k těm vůbec nejnáročnějším. Jak lépe čelit aktuálním výzvám, které přináší?

Popis kurzu

Interaktivní teoreticko-praktický vzdělávací program je zaměřený na nejvýznamnější problémy dnešních učitelů: autoritu a syndrom vyhoření

Seznámíte se s druhy autority a pilíři, o které se opírá.  Dozvíte se, jak lze autoritu získat a jak si ji udržet. Zkušení lektoři Vám na konkrétních kazuistikách a popisech problémových situací ukážou, jak řešit kázeňské problémy, aby byla Vaše autorita zachována.
Osvojíte si metody, jak preventivně působit na žáky a předcházet možným problémům.

Ve druhé části se budete věnovat problematice syndromu vyhoření, jeho příčinami a fázemi.
Prakticky si vyzkoušíte diagnostiku pomocí dotazníku MBI. 
Seznámíte se s technikami prevence a konkrétními relaxačními aktivitami, které mohou pomoci syndromu vyhoření předcházet.

Cíl kurzu

Rozvoj kompetencí pedagogů k zachování autority a předcházení syndromu vyhoření. 

Obsah kurzu v bodech:

  • autorita, jak ji získat a udržet;
  • pilíře autority učitele;
  • řešení kázeňských problémů (kazuistika);
  • preventivní působení na děti a žáky, předcházení problémovým situacím;
  • syndrom vyhoření a jeho příčiny;
  • fáze syndromu vyhoření;
  • diagnostika syndromu vyhoření na základě dotazníku BMI;
  • prevence syndromu vyhoření;
  • relaxační metody;
  • závěrečná reflexe, zhodnocení praktických činností a zamyšlení, jak získané znalosti využít.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ