Setkání platformy vyučujících ČDJ v ZŠ a DAP (dvojjazyčných asistentek a asistentů pedagoga)

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:06. 03. 2023
Místo konání:Praha

 
Když je pomoci až moc aneb Přijďte si na to sami

Datum: 6. března 2023 (16:00 – 18:30 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 3 vyučovací hodiny
Lektoruje: Zuzana Janoušková, Zuzana Prokopová
Cena: zdarma

TÉMATA SETKÁNÍ
: míra pomoci vícejazyčným žákům
: vedení k samostatnosti žáků
: techniky vysvětlování slov a gramatiky
: novinky ve výukových materiálech (tištěných i online)
: sdílení zkušeností vyučujících ČDJ a DAP/AP

PRO KOHO JE PLATFORMA URČENA
Platforma je určena pedagogickým pracovníkům, dvojjazyčným asistentům pedagoga
vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE6APabtLWC2Stq6uIixndZSsPYEB4miKWGK9OpPlaiMkDFA/viewform

Platforma je realizována v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Sdílení zkušeností vyučujících ČDJ a DAP/AP spři práci s vícejazyčnými žáky
Kontaktní email:viznerova@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout