Diagnostika a postup řešení šikanování ve školní třídě

Pořádá Služby a školení MB

Termín:10. 05. 2023
Místo konání:Středočeský
Cena:900 Kč za seminář

 
Obsahem a cílem semináře:

– přesná diagnostika šikany, která odpovídá odborným poznatkům a školské legislativě
– odlišení šikany od jiného problematického chování ve třídě, počátečních a pokročilých podob šikany
– postup řešení šikany v souladu se školskou legislativou
– videoukázky, příklady z praxe

Akreditace č.j.: MŠMT – 6744/2022-5-367

Doplňující informace:

Cíl akce:Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti problematického chování dětí ve třídách, naučení se postupu řešení šikany v souladu se školskou legislativou.
Kontaktní email:mansfeldova@sskolemb.cz
Kontaktní tel.:+420775438671
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
přednáška
seminář
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
prevence, výchovné poradenství
školský management a řízení školy
akce na zakázku
předškolní vzdělávání
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
trenéři sportovních škol
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout