Čeština jako druhý jazyk na SŠ

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:20. 04. 2023
Místo konání:Praha
Cena:1890 Kč za seminář

 
Chodí na Vaši školu žák s odlišným mateřským jazykem, který se potřebuje jazykově rozvíjet? Plánujete kurz češtiny jako druhého jazyka, ale nevíte, za jaký konec to vzít? Učíte češtinu na střední škole a chcete se vzdělávat v tématu podpory žáků s OMJ? Zajímají vás zdroje materiálů pro výuku ČDJ? Společnými silami najdeme možnosti a tipy, kde začít, odkud čerpat a kam směřovat.

Datum: 20. dubna 2023 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 890,- Kč / osoba

OBSAH
• Seznámení s výchozí situací žáků s OMJ na střední škole v oblasti češtiny jako druhého jazyka.
• Legislativní možnosti, jak se dá zorganizovat výuka ČDJ na SŠ.
• Význam pojmu ČDJ a rozdíly oproti běžným hodinám českého jazyka a literatury.
• Základní principy výuky ČDJ.
• Jazyková diagnostika a její význam pro stanovení konkrétních cílů pro jednotlivce či skupinu.
• Práce se začátečníky ve výuce ČDJ na SŠ.
• Tvorba bezpečného prostředí pro podporu komunikace.
• Postupné přibližování obsahu ČDJ a ČJL na příkladu rozvoje slohu.
• Zpětná vazba a hodnocení na příkladu písemného projevu.
• Práce s heterogenní skupinou.
• Základní tipy pro uvedení principů ČDJ do praxe.
• Materiály, učebnice a univerzální aktivity pro výuku ČDJ.
• Sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky gymnázií, SOŠ a SOU se specializací na češtinu, příp. cizí jazyky. Vítáni jsou také asistenti pedagoga a další zájemci o tematiku výuky ČDJ na SŠ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 21217/2021-4- 71). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0nI994jS8wBCG3F47xw1Ilk3p5rnvCZ5QzafWg6-Iz2ZlQ/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se seznámí se specifiky výuky ČDJ na střední škole, a to především ve srovnání s běžnou výukou ČJL.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
Příloha:Stáhnout