Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (4 hodiny) – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:04. 05. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:980 Kč za seminář

 
Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

Datum: 4. května 2023 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 980,- Kč / osoba

Seminář je možné hradit ze šablon OP JAK.

OBSAH SEMINÁŘE
• úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy,
• seznámení s portálem http://www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ,
• praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ.
• Využití strukturovaného adaptačního plánu MŠ (Infans koncept); tipy z praxe pro první dny docházky dítěte,
• nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ; příprava úvodního informačního setkání s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči,
• jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ,
začleňování dětí s OMJ do kolektivu,
• sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 21217/2021-4- 71). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Registrace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerkPZRwBeNZ_Ec3rBqSy8M2h_GlJ8P7V3BHs91WOHKXNnWXw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout