Stručný vhled do jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:24. 05. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:980 Kč za seminář

 
Chcete získat základní přehled o možnostech jazykové podpory dětí s OMJ? Zajímá vás, jak je zapojit do činností ve třídě a jak jim pomoci s rozvojem češtiny?

Datum: 24. května 2023 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 980,- Kč / osoba

Seminář je možné hradit ze šablon OP JAK.

OBSAH
Hlavním tématem vzdělávacího programu je jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ) v rámci celé třídy a také samostatně v kurzu češtiny. Kurz je prakticky zaměřený, nabídne metodické zásady, praktické ukázky a videozáznamy z lekcí češtiny. Prostor bude také pro dotazy, diskusi a sdílení zkušeností účastníků.
• stručný přehled podpůrných opatření, na která mají děti s OMJ v současné době nárok,
• podpora dětí s OMJ v běžném dni: hlavní principy práce a konkrétní řízené činnosti pro celou třídu upravené s ohledem na přítomnost dětí s OMJ,
• jazyková podpora dětí s OMJ v kurzu češtiny: hlavní metodické zásady při vedení kurzu češtiny a metoda KIKUS,
• praktické ukázky jazykových činností a možnosti zapojení jazykových rovin do jednotlivých témat,
• video ukázky z lekcí češtiny poskytnou konkrétní představu o realizaci kurzu v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního
prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9aDYre2ZcrjBPrwZW86WQyceshiOcF0oRhYUU3qNZTz3PzQ/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování a poskytování jazykové podpory dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v prostředí českého předškolního vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout