Platforma vyučujících ČDJ v MŠ: Plánování kurzu s lehkostí aneb Jak na sylabus ČDJ v MŠ

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:30. 05. 2023

 
Nevíte si rady, s čím při práci s vícejazyčnými dětmi začít? Střídáte na lekcích jazykové přípravy témata, ale chybí Vám ucelená struktura? Jak naplánovat kurz ČDJ na celý školní rok?

Datum: 30. května 2023 (14:00 – 16:30 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 3 hodiny
Cena: zdarma

Přijďte si do METY popovídat o tom, jak pracují s vícejazyčnými dětmi zkušené lektorky. Budeme sdílet, co se osvědčilo Vám a Vašim kolegyním v praxi. Dozvíte se, jakou posloupnost jednotlivých témat a provázanost s gramatickými jevy doporučují odborníci z hlediska vývoje jazyka v předškolním věku.

PRO KOHO JE PLATFORMA URČENA
Platforma je určena pedagogickým pracovníkům MŠ vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwdlpFnUG6JLNNPrh6xEfyp2NDw9uYdpGk1ddD-VRFSVoo0A/viewform

Platforma je realizována v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem platformy je nabídnout účastníkům možnosti, jak pracovat s vícejazyčnými dětmi.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:přednáška
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout