Workshop: Didaktické pomůcky pro výuku češtiny jako druhého jazyka

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:09. 05. 2023
Místo konání:Praha

 
Datum: 9. května 2023 (14:00 – 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Zuzana Janoušková
Cena: zdarma

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFpGgcZRSqLlvLaru_rCHaUioHXL1uX2FMyhQTTMC5tfgW-Q/viewform

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Inspirace do výuky češtiny jako druhého jazyka v podobě tipů na didaktické pomůcky a hry, sdílení zkušeností.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy