Workshop: Hudební výchovou k začleňování dětí s OMJ (ČDJ v herních situacích)

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:15. 05. 2023
Místo konání:Praha

 
Datum: 15. května 2023 (14:00 – 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Milena Kmentová
Cena: zdarma

OBSAH
Dialogické a repetitivní hudebně-jazykové hry v tematických oblastech jídlo, části těla, činnosti, vlastnosti – vždy v komplexu představení hry, realizace hry, rozvinutí jazykového obsahu hry, rozbor benefitů a možných úskalí konkrétní činnosti.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetJAJY2ipMtZ-AnKR1JjtIgueH6dt3bED952M7A9oxcoD4Nw/viewform

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámení s některými zhudebněnými jazykovými hrami, které vedou k aktivizaci i koncentraci dětí při výuce češtiny, prohlubují u dětí sluchovou pozornost, podporují socializaci dětí a lektorovi umožňují plynulou organizaci činnostmi.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy