Workshop: Aplikace na výuku ČDJ

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:17. 05. 2023
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 17. května 2023 (14:00 – 17:15 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Radka Bernardová
Cena: zdarma

OBSAH
• Webové stránky jako zdroje materiálů (www.inkluzivniskola.cz, http://www.sea-l.cz, čestina je hra, obrázky ve výuce)
• Whiteboardy (ukázky využití při výuce)
• Pořizování výstřižků (stříhá celá třída)
• Canva – základy + databanka obrázků
• Využití videa při výuce
• Zadávání domácích úkolů (webové stránky k procvičování)
• Bonus (hlasový záznamník, tvorba komiksu)

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkm-FrA5hTrTdQXvxBXv2h0TeUa3UCXAvVCp2d5Om5jsv7Jg/viewform

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit účastníky s možnostmi využívání internetových zdrojů, platforem, nástrojů a aplikací při výuce ČDJ na ZŠ. Účastníci si zdroje prohlédnou, vyzkouší, případně si i sami vytvoří vlastní materiály pro výuku.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout