Workshop: Hrajeme si s češtinou: vytváření vlastních pomůcek v MŠ

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:23. 05. 2023
Místo konání:Praha

 
Datum: 23. května 2023 (14:00 – 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Michaela Brojírová
Cena: zdarma

OBSAH
• seznámení s prostředím online aplikací
• sdílení praktických informací a portfolia z několikaleté praxe
• tvorba vlastních výukových materiálů
• praktické ukázky práce s dětmi s OMJ

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctA_9qUPjRQKp8HuKNuHXRNOo_asZ-_8l8cB7CWuPFUXJzlg/viewform

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci workshopu získají přehled o možnostech vytvoření vlastní ucelené koncepce výuky českého jazyka v mateřské škole. Lektorka je seznámí nejen se svým portfoliem, ale také s dalšími možnostmi výroby vlastních výukových pomůcek.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout