Workshop: Propojování ČDJ a ČJL na 2. stupni

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:13. 09. 2023
Místo konání:Praha

 
Jak na zapojení vícejazyčných žáků do předmětu Český jazyk – praktické rady, tipy z praxe a inspirace

Datum: 13. září 2023 (14:00 – 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Zuzana Janoušková
Cena: zdarma

OBSAH WORKSHOPU:
: aplikace poznatků do vlastní praxe
: tvorba klíčových vizuálů na témata ČJL
: práce s vlastním tematickým plánem
: tipy do výuky slohu i literatury

Pro koho je workshop určen:
Workshop je vhodný pro ped. pracovníky zabývající se vzděláváním vícejazyčných žáků na 2. stupni ZŠ v Praze.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUy2EQpL4TcAjvQSoGkkMppEtofd1gXhG7yVkg_vetTb58jg/viewform

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s důležitými metodickými postupy, zejména se strategií propojování obsahu s jazykem (SPOJ) a možnostmi zapojení vícejazyčných žáků do výuky českého jazyka na 2. stupni ZŠ.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout